כניסה לאתר לחברי העמותה

  • 24/4/2020 - יום עיון (יום ו') לחברי העמותה
  • 23/6/2020 - ערב לימודי (יום ג') לחברי העמותה
  • 8/9/2020 - ערב לימודי (יום ג') לחברי העמותה
  • 12-14/11/2020 - סוף-שבוע לימודי-חברתי | ראש פינה