אסיפה כללית ובחירות להנהלת העמותה לשנים 2020-2021

ביום ג’, 24 בספטמבר 2019, בשעה 18:30, תתקיים אסיפה כללית של העמותה להשתלות.

מיקום האסיפה: מרכז הכנסים “הדר סיטי טאוור”, רמת-גן

סדר יום האסיפה:

  1. הצגת דו”ח כספי של העמותה לשנת 2018 ואישורו על-ידי חברי האסיפה
  2. הצגת מועמדים ובחירות להנהלת העמותה לשנים 2020-2021
  3. הצגת מועמדים ובחירות לתפקיד נשיא העמותה לשנים 2020-2021

כלל חברי העמותה זכאים להיות נוכחים באסיפה ולהצביע בבחירות, שייערכו באופן חשאי.

הגשת המועמדויות לבחירות תסתיים ביום שלישי, 10 בספטמבר 2019, בשעה 18:30 בדיוק. 

מי רשאי להיבחר להנהלת העמותה?

חבר עמותה רשאי להיבחר להנהלת העמותה אם הוא עונה על לפחות אחד מהקריטריונים הבאים:

  1. ברשותו תעודת Fellow בתוקף מטעם ICOI
  2. ברשותו תעודת Diplomate בתוקף מטעם ICOI
  3. הוא חבר בעמותה במשך 4 שנים לפחות

בהנהלת העמותה 5 חברים, כאשר אחד מהם הוא הנשיא המכהן. לכן, בבחירות הקרובות ייפתחו לבחירה 4 מקומות בהנהלה. חברי ההנהלה היוצאת וכן חברי עמותה נוספים החשים את עצמם ראויים ומוכנים לתרום לטובת המשך פעילות העמותה והצלחתה מוזמנים להגיש את מועמדותם לבחירה. להגשת המועמדות, אנא השתמשו בטופס להלן.

מי רשאי להיבחר לתפקיד נשיא העמותה?

חבר עמותה רשאי להיבחר לתפקיד נשיא העמותה אם הוא עונה על כל הקריטריונים הבאים:

  1. בעל תעודת Diplomate בתוקף מטעם ICOI
  2. כיהן בהנהלת העמותה במשך שנה אחת לפחות

לעיון בתקנון העמותה המלא, לחצו כאן

להגשת מועמדות להנהלת העמותה, השתמשו בטופס להלן: