fbpx

פרוטוקול אנטיביוטיקה מניעתית להשתלות דנטליות והליכים נלווים

מאת ד”ר אמיר שוסטר
היחידה לכירורגיית פה ולסתות, המרכז הרפואי תל-אביב

כללי

לפני כל פעולה כירורגית בחלל הפה יש לוודא היגיינה טובה של המטופל. יש לנקות את השיניים מרובד ואבנית. שטיפה מקדימה בכלורהקסידין לפני הפעולה מפחיתה את כמות החיידקים שיכולים לחדור לפצע הניתוחי.

שתלים דנטליים

ראיות רבות מהספרות תומכות במתן אנטיביוטיקה מקדימה לניתוח השתלה דנטלית. מתן מקדים מפחית את שיעור הכישלונות עד שלב החשיפה. אין צורך במתן אנטיביוטיקה פוסט-אופרטיבית.

  • 1 גרם אמוקסיצילין שעה לפני ביצוע ההשתלה
  • לאלרגיים לפניצילין: 300 מ”ג קלינדמיצין שעה לפני ההשתלה

השתלות עצם

כלל הספרות בתחום מבוססת על המלצות קליניות. מיעוט מחקר קליני מצביע על ההכרח במתן מנה מקדימה לפעולה זו. אין כיום ספרות שתומכת במתן פוסט-אופרטיבי. ניתן לרשום המשך פוסט אופרטיבי בשל עיקרון הזהירות המונעת, עד שייצא מחקר מבוסס ראיות.

  • 1 גרם אמוקסיצילין שעה לפני ביצוע הפעולה והמשך 500 מ”ג X 3 ליום למשך יממה עד שלוש
  • לאלרגיים לפניצילין: 300 מ”ג קלינדמיצין שעה לפני הפעולה והמשך 150 מ”ג X 4 ליום למשך יממה עד שלוש

הרמת סינוס פתוחה

גם בתחום זה אין פרוטוקול מבוסס ראיות, אלא המלצות קליניות בלבד. בימים אלא מתנהל מחקר בנושא ביחידה לכירורגיית פה ולסתות במרכז הרפואי תל-אביב. תוצאותיו יפורסמו לקראת סוף 2018.

עד שיפורסם מחקר שמסדיר פרוטוקול מבוסס ראיות, כל רופא יכול לאמץ פרוטוקולים קליניים קיימים.

פרוטוקול מוצע מהמחקר:

  • 875 מ”ג אמוקסיצילין + חומצה קלבולנית (אוגמנטין) שעה לפני הפעולה והמשך כל 12 שעות למשך יממה
  • לאלרגיים לפניצילין: 300 מ”ג קלינדמיצין שעה לפני הפעולה והמשך 150 מ”ג X 4 למשך יממה