הנהלה חדשה לעמותה לשנים 2020-2021

ב-24 בספטמבר 2019 נערכה אסיפה כללית של חברי העמותה להשתלות. 

במסגרת האסיפה, אושר הדו”ח הכספי של העמותה לשנת 2019, ונבחרה הנהלה חדשה אשר תכהן שנתיים, עד לבחירות הבאות שיתקיימו בספטמבר 2021.

ההנהלה החדשה תיכנס לתפקידה בכנס הבינלאומי הדו-שנתי של העמותה, שיתקיים באילת ב-4-7 בדצמבר 2019. לחצו כאן להרשמה לכנס זה.

הנהלת העמותה - 2020-2021

ד"ר שמעון ברגמן

נשיא לשעבר
חבר הנהלה וגזבר העמותה

ד"ר ניצן שלזינגר

חבר הנהלה, אחראי על התכנית המדעית ועל הפרסומים ב"עדכן"

ד"ר ולדי דבוייריס

חבר הנהלה, עורך אתר האינטרנט ואחראי פרויקטים מיוחדים