fbpx

כנס הסייעות הכירורגיות של העמותה הישראלית להשתלות – 25/1/2018

אנו מזמינים את כלל הסייעות העובדות במרפאות כירורגיות ומשתילות להגיע לכנס, אשר יכסה היבטים נרחבים ומשמעותיים מעבודת הסייעת הכירורגית.

בכנס יינתן דגש מיוחד על הכרת מגוון הפרוצדורות השונות הזמינות לרופא המשתיל, חלקי השתלים, המידות השונות ופרוצדורות הסטרול.

מרצים: גב’ רונית ארפי, ד”ר שחר בלחש

הכנס ייערך בסיטי-טאוור (רמת גן) ב-25/1/2018, במקביל לכנס העמותה הישראלית להשתלות.

מחיר ההרשמה: 350 ש”ח.