fbpx

חברי ההנהלה 2024-2025

ד"ר עמרי רודברג

אחראי על הגשות Diplomate ו-Fellow

ד"ר דודו יגודייב

חבר הנהלה

חברי וועדת ביקורת

ד"ר שמואל טנצר

ד"ר שמואל טנצר

חבר וועדת ביקורת

ד"ר מוטי קוטלר

ד"ר מוטי קוטלר

חבר וועדת ביקורת

מנהלה

אודיה פרגמנט

אודיה פרגמנט

אחראית דיגיטל

גב' עינת שחורי

מזכירת העמותה