fbpx

הטבה לחברי עמותה – יום עיון בנושא טכניקות מתקדמות לקצירת והשתלת חניכיים סביב שתלים דנטליים בהשתלה מיידית/מאוחרת – 6 בספסטבר 2022

טכניקות מתקדמות לקצירת והשתלת חניכיים סביב שתלים דנטליים בהשתלה מיידית / מאוחרת

הידע לטיפול ברקמה הרכה, הינו הבסיס להצלחת ההשתלה הדנטלית. מחקרים שנעשו במהלך השנים ופרסומים מדעיים של טכניקות עדכניות למניפולציות ברקמה הרכה, מוכיחים כי ניתן להגיע לאחוזי הצלחה גבוהים ולשפר את שביעות רצונו של המתרפא מאיכות הטיפול.

מטרה
משתתפי הסמינר ילמדו ויתרגלו אידיקציות ופרוטוקולים ניתוחיים לעיבוי חניכיים ולקצירת רקמות רכות.

משתתפי הסימנר ילמדו:

טכניקות מתקדמות לקצירת והשתלת חניכיים סביב שתלים דנטליים בהשתלה מיידית / מאוחרת

אינדיקציות ופרוטוקולים ניתוחיים לעיבוי חניכיים ולקצירת רקמות רכות: מתי? איפה? אֵיך? ולמה?

  • טכניקות וטכנולוגיות מוכחות לניהול של השתלת רקמות רכות מוצלחות:
  • Sub-Epithelium Connective Tissue Graft – SCTG שתל רקמת חיבור
  • (Free Gingival Graft) FGG שתל חניכיים חופשיים
  • תחליפי רקמה לכיסוי רצסיות סביב שיניי ם ושתלים.
  • שימור מכתשית. 
  • טכניקות תפירה ייעודיות למניפולציה של הרקמה הרכה להשתלת רקמת חניכיים מוצלחת.

עבודה מעשית על לסת חזיר – קצירת שתלי חניכיים והשתלת רקמת חיבור סביב 
שתל לרבות בשימוש בתחליפי רקמה רכה .

za

הטבה מיוחדת לחברי העמותה להשתלות – הנחה של 30% ממחיר ההשתתפות 

להרשמה לסמינר אנא התקשרו:

Zarha

בהנחיית ד"ר מיכאל זרחה

6 בספטמבר 2022

בין השעות 09:00-17:00

הסמינר בשיתוף: בוטיס ישראל