fbpx

תיאור מקרה – השתל הפירמידלי הקצר

העדכון המדעי של חודש פברואר 2014 מביא לעיונכם את מאמרו של ד”ר שחר בלחש אודות השתל הפירמידלי הקצר QUAD. במאמרו מתאר ד”ר בלחש את פרוטוקול השימוש בשתל, וכן מציג מקרה קליני בו נעשה שימוש בשלושה שתלים מסוג זה. 

forwebsite

לחצו כאן לקריאת המאמר והורדתו למחשב