הנהלה חדשה לעמותה לשנים 2020-2021

ב-24 בספטמבר 2019 נערכה אסיפה כללית של חברי העמותה להשתלות.  במסגרת האסיפה, אושר הדו”ח הכספי של העמותה לשנת 2019, ונבחרה הנהלה חדשה אשר תכהן שנתיים,

קרא עוד »