וועדה מדעית קמה לראשונה במסגרת העמותה להשתלות

בהתאם לתקנון העמותה הישראלית להשתלות דנטליות (IAOI), העמותה היא ארגון מקצועי שאינו למטרות רווח, שאחת ממטרותיו היא קידום הצרכים המקצועיים של החברים בה. מטרה זאת תוגשם על ידי קידום מקצועי במישור הלאומי והבינלאומי, קידום שיטות מודרניות להשתלות שיניים, קידום המידע הזורם בין המוסדות האקדמיים והמרפאות, אבטחת איכות בהשתלות, כמו גם מידע בלתי תלוי לציבור המטופלים, באשר לשיטות המוכרות בענף. כל זאת בכפוף להוראות פקודת הרופאים.

חברי הנהלת העמותה הישראלית להשתלות דנטליות בראשות נשיא העמותה, מבצעים עבודתם בהתנדבות וללא תגמול כספי, במפעל העשייה האדיר, מתוך תחושת שליחות וחובה לדאוג לקידום רמתם המקצועית של רופאי השיניים ובדגש על רופאי השיניים הכלליים במדינת ישראל מתוך כוונה ליישם את המטרות המוגדרות בתקנון.

במגמה לסייע לחברי ההנהלה הנבחרת לקדם מטרה זאת, תמנה הנהלת העמותה ועדה מדעית אשר תהווה גוף מדעי בלתי תלוי, המייעץ וממליץ בעניינים מדעיים לנשיא והנהלת העמותה. ביום שלישי, 6 ביולי 2021, התקיימה ישיבתה הראשונה של הוועדה המדעית. 

הועדה המדעית תורכב מ כ-6 חברים (3 מינימום לרבות המתאם) להם ידע מעמיק, חשיפה והבנה בהוראה (ובמחקר בשאיפה), מיומנויות ויכולת הדרכה לצד ניסיון רב שנים כרופאי שיניים. החברים שימונו צריכים להיות חברי העמותה להשתלות, ולעמוד בסטנדרטים של האתיקה הרפואית המקובלת ומייצגים ניסיון לימוד וידע בתחומי ההשתלות והשיקום על גבי שתלים. חברי הוועדה יבחרו על ידי הנהלת העמותה והרכבה יבחן על פי הצורך. כמרכז הוועדה ואחד מחבריה, יכהן אחד מחברי ההנהלה אשר ימונה לתפקידו ע”י נשיא העמותה ותפקידו יהיה לרכז ולדווח על פעילותה השוטפת. בנוסף, חברי הוועדה יהיו רשאים למנות יועצים חיצוניים לעמותה עבור טיפול בנושאים ספציפיים, לפי החלטת מרכז הוועדה ובהתאם לתחום ההתמחות של היועץ.

בקדנציה הנוכחית, מכהנים בוועדה החברים הבאים:

 1. מרכז הוועדה מטעם ההנהלה – ד”ר אהוד טפרוביץ’ – חבר הנהלה
 2. חבר ועדה – פרופ’ עדי לוריאן – כירורגיית פה ולסתות
 3. חבר ועדה – ד”ר ין הראל – שיקום הפה והשתלות דנטליות
 4. חבר ועדה – ד”ר יצחק ג’ינאו – שיקום הפה
 5. חבר ועדה – ד”ר גוסטאבו יצקייר – כירורגיית פה ולסתות
 6. חברת ועדה – ד”ר נועה ברר – רפואת הפה
 7. יועץ מקצועי – פרופ’ צבי ארצי – פריודונטיה
 8. יועצת מקצועית – ד”ר נלי שטיינבוק – אנדודונטיה

מטרות פעילות הוועדה תהיינה:

 1. עזרה בהכנת ניירות עמדה בנושאים שונים בהם יש חוסר אחידות, במטרה להציע פרוטוקולים מוסכמים ועדכניים לטיפול, אשר בהמשך יהוו קונצנזוס בעולם רפואת השיניים בישראל וימצבו את העמותה כמובילת דעה.
 2. לסייע לחברי העמותה בכל תחומי רפואת השיניים ובדגש בהתלבטויות בתכניות טיפול מבוססות שתלים דנטליים.
 3. לסייע בבחירת עבודות לפרסום.
 4. בחירת נושאים ומרצים לערבי לימוד ולכנסים.
 5. לרכז את הטיפול בקידומם המקצועי של חברי העמותה, מתן המלצה, הכוונה וייעוץ לחברים המעוניינים לקבל תעודות fellowship & Diplomate של ארגון המשתילים הבינ”ל – ICOI (International Congress of Oral Implantologists)
 6. בחינת המצב המשפטי והגנות לחברי העמותה מפני אפשרות של תביעות עתידיות.

פעילויות הוועדה

בשלב הראשון, תתמקד הוועדה בפרסום ניירות עמדה אשר יביאו לידיעת חברי העמותה וכלל רופאי השיניים סטנדרטים טיפוליים עדכניים בהשתלות דנטליות ובתחומים משיקים. ניירות העמדה יחלו להתפרסם בקרוב.

בנוסף, הוועדה תרכז פניות של חברי העמותה בדבר תקלות וכשלים שחוו עם שתלים דנטליים, חלקי שתלים, חומרים וציוד נלווה. המטרה היא ליצור מאגר מידע של תקלות חוזרות (אם ישנן) ולהקל על חברי העמותה בפניותיהם אל יצרני ויבואני הציוד. לגישה למאגר ופתיחת כרטיס תמיכה, ניתן ללחוץ כאן.