אסיפה כללית של העמותה להשתלות – יום ו’, 16 ביולי 2021

חברי העמותה היקרים,

ביום ו’, 16 ביולי 2021, במסגרת יום העיון שיתקיים במלון דניאל, הרצליה,  בין השעות 8:30-13:00, תקיים העמותה אסיפה כללית בהשתתפות כלל החברים.

על סדר יומה של האסיפה הכללית:

  1. הצגת הדו”ח הכספי של העמותה לשנת 2020 לאישור חברי העמותה וועדת הביקורת – ניתן לעיין בדו”ח הכספי בלחיצה כאן
  2. הצבעה על שינויים מוצעים בתקנון העמותהלחצו כאן לקריאת השינויים המוצעים בתקנון

מועד תחילת האסיפה הכללית נקבע ליום ו’, 16/7/2021, בשעה 8:30 בבוקר במלון דניאל, שד’ אלי לנדאו (לשעבר רח’ רמת ים) 60, הרצליה

אנא אשרו את קבלת ההודעה ואת הגעתכם לאסיפה באמצעות הטופס הקצר להלן:

    אנא סמנו V בתיבות המתאימות.

הערות:

  • בהתאם לתקנון העמותה, האסיפה הכללית תיפתח בשעה הייעודה בנוכחות של לפחות 25% מחברי העמותה. במידה שלא התכנס פורום מתאים, האסיפה תוכל להתקיים בכל פורום לאחר דחייה של שעה.
  • בהתאם לתקנון העמותה, לשם אישור שינוי מוצע בתקנון, יש צורך בהצבעה “בעד” של 75% מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה. אישור דו”ח כספי זקוק לרוב רגיל (יותר מ-50% מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה).